Budowa nowego żłobka w Kielcach

Budowa nowego żłobka w Kielcach

Samorząd Kielc ma w planach budowę nowego żłobka na terenie Ślichowic. Gmina wystąpiła o dotację z programu „Maluch +”, licząc na 3,5 mln zł pomocy finansowej, co powinno pokryć mniej więcej 70 procent całkowitych kosztów. Przewiduje się, że żłobek będzie mógł pomieścić 100 miejsc. Budynek powstanie przy ulicy Kazimierza Wielkiego naprzeciwko kościoła ku czci bł. Jerzego Matulewicza. Teren ten to obecnie otwarty trawnik, ale w pobliżu znajduje się również plac zabaw i parking. Decyzja o osiedleniu się w Ślichowicach została podjęta ze względu na dużą populację młodszych rodzin w tym rejonie i duże zapotrzebowanie na placówki opiekuńcze dla dzieci.

Obecnie w regionie kieleckim dostępnych jest 730 miejsc opieki nad dziećmi, a potrzeba dodatkowo 250, z czego jedna trzecia w Ślichowicach i Dalni. Dodatkowo jest duże zapotrzebowanie na budowę żłobka na Ostrej Górce i Pod Telegrafem, w co wiceprezydent Kielc chce zainwestować po zakończeniu budowy placówki w Ślichowicach. Jeśli wszystko pójdzie dobrze i pieniądze uda się pozyskać w tym roku, to na początku 2024 roku zostanie ogłoszony przetarg publiczny, a dzieci będą mogły zacząć uczęszczać do placówki w 2025 roku.