Jakich profesji brakuje na Pomorzu?

Jakich profesji brakuje na Pomorzu?

Zgodnie z najnowszym ogłoszeniem z Monitora Polskiego na liście znajdują się trzydzieści trzy zawody. Są to między innymi: technik automatyk, betoniarz, mechatronik, elektryk, technik automatyk, technik energetyk, technik programowania. Jednak po raz pierwszy pojawiają się cztery nowe nazwy zawodów: operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, technik gospodarki odpadami, monter izolacji przemysłowych oraz technik izolacji przemysłowych.

W ustawie o szkolnictwie zapisano, że samorządy otrzymają w 2024 roku subwencję dla szkół, które oferują nauczanie w zawodach wymienionych w tej prognozie. Dodatkowe środki pokryją cały okres nauczania uczniów, którzy podejmą naukę w tych zawodach, a subwencje zostaną powiększone o 1.250 zł na ucznia i 2.000 zł na ucznia-młodocianego pracownika.

W województwie pomorskim lista zawodów o znacznym zapotrzebowaniu wzrosła z 94 w 2022 roku do łącznej liczby 100 w 2023 roku. W tym roku do listy dodano takie zawody jak operator maszyn i urządzeń w gospodarce odpadami, technik architektury wnętrz, technik architektury krajobrazu, pracownik obsługi hotelowej, technik gospodarki odpadami oraz technik rybołówstwa morskiego. Inne zawody, na które prognozuje się duże zapotrzebowanie w 2023 roku to stolarz, cukiernik, dekarz, elektryk, mechatronik, technik programowania, kucharz, krawiec, monter jachtów i łodzi, monter stolarki budowlanej, technik elektroradiologii, technik energetyk oraz technik hotelarstwa.