Jaki los czeka kieleckie ogrody zimowe?

Jaki los czeka kieleckie ogrody zimowe?

W październiku ubiegłego roku o MeetMe Cafe przy ulicy Sienkiewicza zrobiło się głośno za sprawą otwarcia ogrodu zimowego. Właściciele chcieli sprawdzić, czy uda im się przekonać urzędników do wsparcia podobnych projektów, dlatego postanowili wyjść z inicjatywą i pokazać, co może zdziałać ogród zimowy. Poprosili Urząd Miasta, Miejski Zarząd Dróg oraz Konserwatora Zabytków w Kielcach o rozważenie możliwości uczynienia ogrodów zimowych częścią kawiarni i restauracji. Właściciele MeetMe Cafe poprosili również osoby, które chciałyby pomóc, aby przyłączyły się do nich w ich sprawie.

Miasto na bieżąco ocenia sprawę konserwatorów zabytków, ostatnio wymieniono szereg korespondencji ze świętokrzyskim wojewódzkim konserwatorem zabytków. Dzięki temu Miasto będzie mogło wymyślić odpowiednie działania. Wkrótce odbędzie się spotkanie prowadzone przez Miasto z pokrewnymi wydziałami.

Niestety biorąc pod uwagę wielkość miasta Kielce i układ jego elementów, zimowe ogrody gastronomiczne usytuowane pośrodku dróg mogłyby w znacznym stopniu zakłócić sposób organizacji przestrzeni. Biorąc powyższe pod uwagę, władze nie mogą wyrazić zgody na umieszczenie ogrodów zimowych na środku ulic.