Jak będzie wyglądało ograniczenie cen za ogrzewanie domu?

Jak będzie wyglądało ograniczenie cen za ogrzewanie domu?

Rządzący ujawnili w poniedziałek plan obniżenia kosztów ciepła dla mieszkańców. Ten projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw zamierza zmniejszyć opłaty, które wynikają ze wzrostu cen paliw. Pozwoli to na obniżenie średnich cen wytwarzania i przesyłania ciepła. Zaznaczono, kiedy nowa polityka zacznie obowiązywać.

Dotychczasowy system obliczania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą zakończy się z końcem 31 stycznia 2023 roku. Przewiduje się, że nowe regulacje będą obowiązywać od 1 lutego do 31 grudnia tego samego roku. Ponadto, regulacja obejmie przypadki przekroczenia cen na poziomie maksymalnym od 1 października 2022 r. Zaprojektowany mechanizm wsparcia zapewni przedsiębiorstwom energetycznym otrzymanie rekompensaty w przypadku wzrostu dostaw ciepła, a także wszystkich opłat i stawek obciążających odbiorcę ciepła, o więcej niż 40 proc. w stosunku do cen z końca września 2022 r. Wsparcie to uchroni uprawnione podmioty z katalogu przed ponoszeniem nadmiernego wzrostu kosztów ogrzewania.