Kielecka rada miasta nie zredukuje liczby wiceprzewodniczących

Kielecka rada miasta nie zredukuje liczby wiceprzewodniczących

Radni z klubów Bezpartyjni i Niezależni chcą zmniejszenia liczby wiceprzewodniczących w Radzie Miasta Kielce z trzech do dwóch. Radni z innych ugrupowań twierdzą, że taka uchwała jest polityczna i spowoduje chaos w Radzie.

Bezpartyjni i Niezależni chcą zmniejszenia liczby wiceprzewodniczących w Radzie Miasta Kielce. Jedna z trzech wiceprzewodniczących Rady Miasta Kielce, Joanna Winiarska, która była niezrzeszona, a wcześniej należała do Klubu Radnych Bezpartyjni i Niezależni, obecnie jest niezrzeszona, a wcześniej związana z Ruchem Marka Materka. Maciej Bursztein skonfliktował się z nią, zmuszając ją do opuszczenia Rady.

Odwołanie Joanny Winiarskiej zaproponował w projekcie uchwały Kamil Suchański. Aby uchwała mogła zostać przegłosowana na posiedzeniu, musiałoby się pod nią podpisać siedmiu radnych. Po kilku dniach część radnych wycofała swoje podpisy, więc uchwała nie mogła zostać przegłosowana. Aby naprawić sytuację, Suchański wprowadził kolejną uchwałę o zmniejszeniu liczby wiceprezydentów z trzech do dwóch. Uchwała ma być głosowana 1 grudnia.