Sprzeciw radnych. Nie ma zgody na likwidację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Są nowe pomysły

Sprzeciw radnych. Nie ma zgody na likwidację Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Są nowe pomysły

Podczas obrad Rady Miasta Kielce, która odbędzie się 22 kwietnia, radni głosować mają nad uchwałą, która pozwoli na przetrwanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach. Placówka znajduje się przy ulicy Dobromyśl.

Dzięki uchwale radni chcą obniżyć koszty utrzymania Ośrodka i zwiększyć jego zyski. W planach jest między innymi zmniejszenie dodatku, który otrzymują nauczyciele tam pracujący za trudne warunki pracy. Miałby on wynosić ustawowe minimum. Ma to przynieść prawie dwieście tysięcy oszczędności.

Wśród zaproponowanych rozwiązań, jest także utworzenie w Ośrodku Wychowawczym Szkoły Branżowej. Umożliwi to przyjmowanie do placówki również starszej młodzieży. Do tej pory nie było możliwości kontynuowania nauki, więc nie mogli być oni tam skierowani. Stworzenie Szkoły Branżowej pozwoli na rozbudowę oferty Ośrodka, a tym samym zwiększy zyski placówki.

Wcześniej radni głosowali nad ustawą, która miała całkowicie zlikwidować Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Jednak większość głosów była temu przeciwka. Ośrodek dalej więc funkcjonuje.

Projekt uchwały, która ma rozwiązać problemy Ośrodka, złożyli radni Prawa i Sprawiedliwości, Bezpartyjni i Niezależni.

Przypomnijmy, że do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach jest kierowana decyzją sądu chłopcy, w wieku od 13 do 18 lat, którzy sprawiają problemy wychowawcze. Zadaniem placówki jest zapewnienie im odpowiedniej opieki, a jeden z głównych celów to przeprowadzenie procesu resocjalizacji. Chłopcy przebywają tam całodobowo.