Emerytura dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach – Andrzej Dąbrowski odchodzi ze stanowiska

Emerytura dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach – Andrzej Dąbrowski odchodzi ze stanowiska

Andrzej Dąbrowski, sprawujący dotychczas funkcję dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach, zdecydował się na przejście na emeryturę. Niewykluczone, że jego następczynią zostanie Agnieszka Kuś. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, ta doświadczona kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach ma szansę objąć nowe obowiązki. Zbigniew Duda to natomiast najbardziej prawdopodobny kandydat na zastępstwo Kuś w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Tytuł „Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach” ma być przekazany Agnieszce Kuś po Andrzeju Dąbrowskim?

12 czerwca, rzecznik marszałka, Przemysław Chruściel, przekazał informacje o zmianach personalnych w bibliotece. Andrzej Dąbrowski, dyrektor Biblioteki Wojewódzkiej noszącej imię Witolda Gombrowicza w Kielcach, ogłosił swoje planowane przejście na emeryturę od dnia 29 października 2024 roku. W związku z tą decyzją, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę o odwołaniu pana Dąbrowskiego ze stanowiska dyrektora z dniem 29 października 2024 roku. Zarząd Województwa jednocześnie zwolnił Dąbrowskiego z obowiązku wykonywania pracy po wykorzystaniu przez niego przysługującego urlopu wypoczynkowego.