Współpraca prezydentki Agaty Wojdy i radnych KO ze środowiskiem Perspektyw i Macieja Burszteina

Współpraca prezydentki Agaty Wojdy i radnych KO ze środowiskiem Perspektyw i Macieja Burszteina

Agata Wojda, pełniąca obowiązki prezydent miasta, oraz radni będący członkami Koalicji Obywatelskiej, postanowili nawiązać współpracę z klubem Perspektywy, kierowanym przez Macieja Burszteina, byłego aspiranta na stanowisko prezydenta Kielc. W piątek zostało sfinalizowane porozumienie programowe, które precyzyjnie określa warunki tej kooperacji.

To porozumienie obejmuje mnóstwo aspektów, które przedstawiciele obu stron uważają za kluczowe dla dalszego rozwoju miasta. Jak sami zapewniają, cele są wspólne – dotychczas różnicowały ich jedynie metody działania. Agata Wojda wyraziła dziękczynienie dla Macieja Burszteina i jego radnych za chęć współtworzenia miasta. Podkreśliła, że podpisane porozumienie jest dobrym znakiem dla miasta i wskazuje na wspólne dążenie do osiągania celów rozwojowych miasta na nadchodzącą pięcioletnią kadencję.

Zgadza się z nią przewodniczący klubu Perspektywy, który zdecydował się wziąć na siebie część odpowiedzialności za miasto. Przy podpisywaniu porozumienia kierowała nim zasada szukania tego, co łączy, a nie dzieli strony. Maciej Bursztein jest przekonany, że właściwie prowadzona gospodarka powinna być motorem napędowym miasta.

Jako część porozumienia, środowisko klubu Perspektywy rekomendowało Piotra Rogułę na stanowisko wiceprezydenta Kielc, które obejmie on w czerwcu. Do jego zakresu obowiązków będzie należała gospodarka komunalna i polityka mieszkaniowa, jak również nadzór nad Rejonowym Przedsiębiorstwem Zieleni i Usług Komunalnych, Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Centrum Usług Miejskich.

Agata Wojda poinformowała, że środowisko Macieja Burszteina postanowiło wskazać swojego kandydata do zarządu miasta. Od 13 maja Piotr Roguła będzie pełnił funkcję pełnomocnika, aby zdobyć praktyczne doświadczenie w zarządzaniu miastem. Zadeklarował on skupienie się na racjonalizacji wydatków pozapłacowych i poszukiwaniu oszczędności, które można wykorzystać do realizacji ważnych celów.

Porozumienie przewiduje współpracę pomiędzy radnymi klubów Koalicja Obywatelska i Perspektywy. Przewodniczący klubu radnych KO, Michał Piasecki, wyraził swoją radość z podpisania porozumienia i wiarę w stabilność w Radzie Miasta Kielce. Maciej Jakubczyk z klubu Perspektywy podkreślił nową jakość współpracy widoczną już podczas pierwszego posiedzenia Rady Miasta i optymistyczną wizję przyszłości Kielc.