Piotr Łojek – nowy kurator oświaty w Świętokrzyskiem: otwarta instytucja i planowane zmiany

Piotr Łojek – nowy kurator oświaty w Świętokrzyskiem: otwarta instytucja i planowane zmiany

Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski, podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim, przedstawił nowo mianowanego kuratora oświaty regionu, Piotra Łojka. Ten z kolei podzielił się swoją wizją zarządzania tą ważną funkcją na szczeblu regionalnym.

Piotr Łojek wyraża aspirację do stworzenia otwartego urzędu kuratora oświaty, nie tylko skupionego na aspektach kontrolnych, ale również na wsparciu i pomocy dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół. Podkreślił, że chce aby była to instytucja gotowa do służenia pomocą w sytuacjach wymagających porad i wsparcia. Zauważył także konieczność wprowadzenia istotnych reform zarówno na płaszczyźnie ogólnopolskiej jak i regionalnej, mających na celu stabilizację sektora edukacji.

Wojewoda Józef Bryk zaznaczył natomiast, że nowo mianowany kurator będzie musiał sprostać wielu wyzwaniom związanym między innymi z finansowaniem oświaty i kwestiami związanymi z nauczycielami.

Piotr Łojek, świeżo mianowany kurator oświaty Świętokrzyskiego, obejmujący to stanowisko po wygraniu konkursu, został oficjalnie powołany 19 marca. Jak przewidują procedury, nominację na kuratora oświaty na wniosek wojewody, nadaje minister edukacji narodowej. Nowo mianowany kurator jest nauczycielem wychowania fizycznego i informatyki oraz trenerem piłki siatkowej. W latach 2015-2019 pełnił funkcję w Kuratorium Oświaty w Kielcach, a od 2019 do 2024 r. był dyrektorem wydziału edukacji, kultury i sportu w Urzędzie Miasta Kielce.

Funkcja kuratora oświaty to organ zespolonej administracji rządowej, który w imieniu wojewody realizuje zadania i uprawnienia z zakresu oświaty określone w ustawie Prawo oświatowe oraz dodatkowych regulacjach obowiązujących na terenie danego województwa.