Symboliczne rozpoczęcie budowy nowoczesnego bloku porodowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Symboliczne rozpoczęcie budowy nowoczesnego bloku porodowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

Zainaugurowano budowę nowoczesnego bloku porodowego, który ma stanąć przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. W kompleksie znajdzie się pięć sal porodowych dla jednej osoby oraz dwie dodatkowe, przystosowane do porodów wodnych. Przestrzeń będzie również zawierała salę przeznaczoną do realizacji cesarskich cięć, gabinety dla lekarzy, pomieszczenia dla pielęgniarek oraz zaplecze biurowo-socjalne. Pierwsi pacjenci powinni skorzystać z nowych możliwości pod koniec bieżącego roku. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi około 18 milionów złotych.

Grzegorz Świercz, kierownik kliniki położnictwa i ginekologii, zwrócił uwagę na znaczenie tej inwestycji. Podkreślił, że dzięki niej standard opieki okołoporodowej wzrośnie, a komfort rodziców – przede wszystkim matki i dziecka – w trakcie porodu, zdecydowanie się poprawi. Co roku, w szpitalu wojewódzkim rodzi się ponad 2 tysiące dzieci, co stanowi około 30% wszystkich urodzeń w regionie świętokrzyskim.

Świercz zauważył również, że nowy blok porodowy umożliwi organizację pięciu porodów rodzinnych jednocześnie, co jest odpowiedzią na obecny trend spadku liczby urodzeń w mniejszych szpitalach. Przewiduje, że w przyszłości może dojść do centralizacji usług położniczych, ze względu na oddziały, gdzie rocznie odbywa się zaledwie 100 porodów. Jak podkreśla, utrzymanie takich oddziałów jest nieekonomiczne i wiąże się z ryzykiem dla pacjentów.

Budowany blok porodowy zostanie zlokalizowany przy głównym budynku szpitala i połączony z kliniką ginekologii i położnictwa oraz klinicznym oddziałem neonatologii. Inwestycję wsparło województwo świętokrzyskie, przeznaczając na ten cel ponad 15,2 miliona złotych. „Jestem szczęśliwy, że radni Sejmiku postanowili przeznaczyć ponad 15 milionów złotych na tę wartościową inwestycję, która na pewno przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców”, powiedział marszałek Andrzej Bętkowski.