Starostwo Powiatowe w Sandomierzu zyska 100 nowych, bezpłatnych miejsc parkingowych

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu zyska 100 nowych, bezpłatnych miejsc parkingowych

Nadchodzą zmiany w okolicach Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, które mają na celu poprawę komfortu klientów i pracowników. Planowane jest utworzenie około 100 nowych miejsc parkingowych, które będą dostępne bez żadnych opłat. Inicjatywa ta już przeszła przez proces ogłaszania przetargu, co oznacza, że realizacja inwestycji jest coraz bliżej.

Kolejnym etapem będzie budowa nowego parkingu, który znajdzie się za głównym budynkiem urzędu. Marcin Piwnik, starosta sandomierski podkreśla znaczenie tej inwestycji, wskazując na brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych przy obecnym placu. Parking powstanie na terenie o powierzchni 14 arów, obejmujący działkę, którą wcześniej posiadało starostwo oraz dodatkowy teren zakupiony od prywatnego właściciela. Ze względu na położenie działki wyżej niż budynek starostwa, konieczna będzie budowa muru oporowego i projektowany wjazd na parking prowadzić będzie pod górkę.

Projekt ten przewiduje także modernizację drogi za wydziałem komunikacji, co umożliwi bezpośredni wyjazd na ulicę Mickiewicza. Planowane jest ustawienie znaku nakazującego skręt w prawo dla wyjeżdżających z parkingu.

Środki na realizację tego projektu wynoszące 1 milion złotych pochodzą z Polskiego Ładu. Powiat zobowiązał się do wkładu własnego w wysokości 5 procent wartości inwestycji.