Samorządy i NGO mogą zgłaszać projekty do Rządowego programu na bezpieczeństwo

Samorządy i NGO mogą zgłaszać projekty do Rządowego programu na bezpieczeństwo

Jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe mają możliwość zgłaszania swoich projektów do Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pod nazwą „Razem bezpieczniej”. Program ten ma na celu poprawienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych, wzmocnienie lokalnych systemów bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat różnorodnych zagrożeń. Do jego realizacji przydzielono fundusze z rezerwy celowej budżetu państwa.

Podczas konferencji, wojewoda Józef Bryk skupił uwagę na szereg działań, które są objęte programem. Miedzy innymi na poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach, oznakowania czy miejscach szczególnie niebezpiecznych na drogach. Program obejmuje również obszar związany z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży, w kontekście edukacji i profilaktyki dotyczącej cyberprzestrzeni oraz substancji psychoaktywnych.

Organizacje oraz jednostki samorządowe mogą zgłaszać swoje projekty do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach do 8 marca. Wkład własny nie może być mniejszy niż 10% całkowitego kosztu realizacji projektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł na zadanie, które powinno być zrealizowane do końca 2024 roku.

Po etapie selekcji lokalnej, dwanaście najlepszych projektów trafi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie odbędzie się drugi etap postępowania. Priorytetem będą projekty dotyczące budowy, modernizacji lub doposażania przejść dla pieszych oraz zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach o podwyższonym ryzyku.

Program „Razem bezpieczniej” działa od 2007 roku, a jak przekazuje dyrektor wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Robert Sabat, rośnie zainteresowanie poprawą bezpieczeństwa w regionie. Wskazuje on również na istotne znaczenie samorządów gminnych, które mają największą wiedzę o obszarach wymagających poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców.

Od początku funkcjonowania programu w województwie świętokrzyskim zrealizowano już 74 projekty na sumę 4,2 mln zł. W ubiegłym roku zdobyto fundusze na cztery zadania, w tym na wyznaczenie bezpiecznego przejścia dla pieszych w Mirzecu, budowę systemu monitoringu w Pińczowie czy program „Bezpieczni w szkole i w domu” w Michałowie.