Warsztaty edukacyjne dla młodzieży na temat uzależnień i odpowiedzialności prawnej nieletnich w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach

Warsztaty edukacyjne dla młodzieży na temat uzależnień i odpowiedzialności prawnej nieletnich w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach

Dziś oficerowie Komisariatu IV Policji, w kooperacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, organizowali edukacyjne warsztaty dla pierwszoklasistów z VII Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. Spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w ramach programu „Odpowiedzialność prawna nieletnich” oraz „Uzależnienia – Narkotyki – Alkohol – Tytoń – Nie Wchodź”.

Podczas tego zgromadzenia, funkcjonariusze prezentowali uczniom szczegóły Ustawy o Wspieraniu i Resocjalizacji Nieletnich i objaśniali konsekwencje negatywnych decyzji, które są sprzeczne z prawem. Celem warsztatów było również przekazanie młodzieży informacji na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych.

Za pomocą prezentacji multimedialnej oraz dyskusji interaktywnej, eksperci podkreślali jakie ryzyko wiąże się z konsumpcją różnego rodzaju środków odurzających – narkotyków, alkoholu czy nikotyny. Wskazywali na potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia, jakie mogą spowodować te substancje. Uświadomiono uczniów, że nawet małe dawki psychoaktywnych związków chemicznych mogą negatywnie wpłynąć na procesy rozwojowe dzieci i młodzieży, zarówno w kontekście biologicznym, jak i edukacyjnym.

Prelegenci podkreślili również, że wcześniejszy kontakt z substancjami odurzającymi zwiększa ryzyko uzależnienia i zmniejsza szanse na osiągnięcie sukcesu życiowego, dobrego wykształcenia i stabilnej pracy. omówili także wpływ palenia tytoniu, w tym używania e-papierosów, na zdrowie młodych ludzi. Młodzież została poinformowana, że skuteczna profilaktyka nie jest możliwa bez wsparcia ze strony rodziców, szkół i personelu medycznego. Spotkanie miało również na celu promowanie zdrowego stylu życia wśród młodzieży.