Potencjalne wizje rozwoju Wschodniej Obwodnicy Kielc – otwarcie konsultacji społecznych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Potencjalne wizje rozwoju Wschodniej Obwodnicy Kielc – otwarcie konsultacji społecznych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił gotowość do zaprezentowania trzech alternatywnych projektów dotyczących przyszłości Wschodniej Obwodnicy Kielc. Zaprasza również do udziału w konsultacjach społecznych, które mają na celu omówienie tych istotnych propozycji infrastrukturalnych. Plan tras jest taki, że ma ona zaczynać się niedaleko drogi numer 73 w okolicy Dymin, po czym ma obiegać Kielce od strony wschodniej i ponownie łączyć się z drogą krajową nr 73 za miastem. Największe wyzwania projektu to konieczność przechodzenia przez już rozwinięte tereny, zwłaszcza Domaszowice.

Firma Neotrans z Kielc została wybrana do opracowania tych projektów za sumę 2,6 mln złotych po przeprowadzonym przetargu. Teraz nadszedł czas na publiczne dyskusje nad przedstawionymi wariantami tych projektów.

Leszek Śmigas, szef działu dokumentacji i przygotowań inwestycyjnych w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach, podkreśla, że istnieje trzy różne propozycje kształtu przyszłej obwodnicy. Pierwsza z nich zakłada, że trasa będzie przebiegać wzdłuż wcześniej wyznaczonego korytarza, co najbardziej wpłynie na mieszkańców Domaszowic, ponieważ wymaga to interwencji w terenach zabudowanych. Druga propozycja jest podobna do pierwszej, ale korzysta częściowo z drogi S74, która biegnie od ronda w Cedzynie do Galerii Echo w Kielcach, omija Domaszowice i prowadzi w stronę Masłowa. Trzeci koncept nie zawiera korzystania z drogi S74 i mniej ingeruje w struktury budowlane Domaszowic.

Śmigas zachęca mieszkańców takich gmin jak Morawica, Bilcza, Masłów, Górno i Kielce do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Podkreśla, że społeczeństwo ma prawo składać uwagi, zastrzeżenia i propozycje na temat każdego z przedstawionych wariantów projektu. Wyraził również nadzieję na konstruktywne podejście społeczności lokalnej do dyskusji na temat przyszłości Wschodniej Obwodnicy Kielc.

Po zakończeniu konsultacji internetowych, wykonawca zbierze wszystkie uwagi, a następnie najlepsza opcja zostanie wybrana. Wybrany wariant trafi do oceny przez komisję techniczną i będzie przedstawiony Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego do akceptacji. Po zatwierdzeniu, wykonawca opracuje szczegółowe rozwiązanie i staruje o decyzję ekologiczną, którą ma wydać Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.

Choć początkowo przewidywano, że inwestycja będzie kosztować 0,5 mld złotych, nie jest jeszcze znane źródło tego finansowania.