Młodzieżowa Rada Miasta Kielce szuka nowych reprezentantów

Młodzieżowa Rada Miasta Kielce szuka nowych reprezentantów

Reprezentacja młodych głosów, propagowanie ich potrzeb oraz nauka obywatelskich postaw, to podstawowe cele Młodzieżowej Rady Miasta (MRM). Organ ten, składający się z członków wywodzących się z uczniów kieleckich szkół, ma za zadanie działać na ich rzecz. Obecnie trwa proces rekrutacji członków na kolejną kadencję.

„Chcemy umożliwić młodym ludziom swobodne wyrażanie swoich poglądów na temat funkcjonowania naszego miasta. Ich zdanie jest dla nas bardzo ważne, bowiem po zakończeniu nauki pragniemy, aby zostali w Kielcach i kontynuowali tu rozwijanie swoich pasji” – wyjaśnia wiceprezydent Marcin Chłodnicki. Wraz z ustępującym przewodniczącym Rady, przez kilka ostatnich dni odwiedzał szkoły średnie w Kielcach, by zachęcić młodzież do ubiegania się o miejsce w MRM.

Młodzież ma możliwość zgłaszania swoich pomysłów, potrzeb i opinii radnym miasta. Do obowiązków Młodzieżowej Rady Miasta należy opiniowanie projektów uchwał, udział w tworzeniu i monitorowaniu realizacji rozmaitych dokumentów, jak również podejmowanie działań w imieniu młodzieży kieleckiej. Rada ma za zadanie włączenie młodych osób w procesy decyzyjne dotyczące ich samych i ich otoczenia. Jest to instytucja mająca na celu nie tylko reprezentowanie młodzieży miasta, ale również promowanie idei samorządności. MRM działa na zasadach konsultacyjnych, jest apolityczna i niezależna od żadnej partii politycznej ani grupy interesu. Aktywność jej członków jest nieodpłatna.

Termin zgłaszania kandydatów na radnych do MRM upływa 17 listopada. Wybory odbędą się 28 listopada, a ich wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch następnych dni. W Kielcach będzie działało 34 Okręgowych Komisji Wyborczych, po jednej dla każdej szkoły, w których skład wejdą dyrektorzy i nauczyciele. Kadencja MRM trwa dwa lata.