„SEGREGUJĘ – daję przykład!”: Kampania edukacyjna ENERIS Surowce S.A. w Kielcach

„SEGREGUJĘ – daję przykład!”: Kampania edukacyjna ENERIS Surowce S.A. w Kielcach

ENERIS Surowce S.A. zainicjowała kampanię edukacyjną pod hasłem „SEGREGUJĘ – daję przykład!” skierowaną do mieszkańców Kielc. Podczas wrześniowych spotkań, które odbyły się w osiedlowych klubach kultury należących do Kieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, edukatorzy firmy rozmawiali z kielczanami o istocie segregacji odpadów. Zorganizowane wydarzenia były okazją dla mieszkańców do poszerzenia swojej wiedzy na temat segregacji odpadów, a dla dzieci do nauki bezpiecznego zachowania w pobliżu śmieciarek, włącznie z możliwością usiąść za kierownicą takiego pojazdu.

Cele kampanii zakładają edukację społeczeństwa na temat poprawnej segregacji odpadów. Grzegorz Szczepanik, dyrektor Zarządzający ENERIS Surowce, Zakład w Kielcach, podkreślił, że mimo tego, iż to dzieci są najczęściej uczonymi zasad segregacji odpadów, wiele osób dorosłych staje przed problemem dokąd wrzucić różne rodzaje odpadów. Właśnie dlatego ENERIS Surowce S.A. odpowiedziała na potrzeby mieszkańców i zorganizowała spotkania mające na celu rozwiać wszelkie wątpliwości. Dyrektor Szczepanik wyraził też swoje zadowolenie z możliwości współpracy z Urzędem Miasta Kielce w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości segregacji odpadów w mieście.

Kampania przewiduje również organizację pilotowych spotkań edukacyjnych dla kielczan, podczas których odbędą się prezentacje dotyczące poprawnej segregacji odpadów, ich recyklingu oraz wpływu segregacji na środowisko naturalne. Planowane są także gry edukacyjne dla dzieci i ich opiekunów, które pozwolą na praktyczne wykorzystanie zdobytej wcześniej wiedzy.

Na koniec warto dodać, że patronat honorowy nad kampanią „SEGREGUJĘ – daję przykład!” sprawuje prezydent Kielc – Bogdan Wenta.