Remonty przy ulicy Wojska Polskiego

Remonty przy ulicy Wojska Polskiego

Jak informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, wykopany odcinek o głębokości co najmniej 4 metrów został zamknięty dla ruchu. Obecnie trwa rozłupywanie skały, na której budowany jest kanał deszczowy i proces ten będzie trwał przez cały marzec. Dodatkowo zostanie również zbudowany mur oporowy.

Na odcinku ulicy Wojska Polskiego bliżej ronda Czwartaków trwa obecnie budowa chodnika, natomiast jezdnia jest już prawie gotowa, poza niewielkim obszarem w pobliżu ronda, gdzie doszło do wypadku z udziałem infrastruktury podziemnej. Dodatkowo trwa aktywna budowa w zakresie ulicy Wojska Polskiego od ulicy Kleckiej do jednostki wojskowej, gdzie powstaje rondo i droga serwisowa. Po stronie jednostki wojskowej wznoszony jest również mur oporowy. Obecnie prace przebiegają sprawnie i zgodnie z harmonogramem, a przewidywany termin zakończenia prac zgodnie z umową to październik 2023 roku.

Remont ulicy Wojska Polskiego zakłada gruntowną przebudowę około 2,5 kilometra drogi, począwszy od ronda Czwartaków i ciągnąc się do granicy miasta z gminą Daleszyce.