W Kielcach łatano drogę podczas godzin szczytu

W Kielcach łatano drogę podczas godzin szczytu

To skandal, że w środku miasta, kiedy godziny szczytu są zwykle nękane przez korki, kolejne trudności są dodawane z powodu łatania wybojów w środku dnia. Wyboje były tam od wielu dni. Takie remonty powinny być przeprowadzane w godzinach wieczornych, a nawet nocnych lub w weekendy, kiedy ruch jest najmniejszy, aby dodatkowe problemy były mniej uciążliwe dla kierowców.

Marcin Januchta, przedstawiciel prezydenta Kielc, uzasadnia prace drogowe w śródmieściu w godzinach szczytu jako konsekwencję sytuacji pogodowej.

Marcin Januchta stwierdza, że Miejski Zarząd Dróg odpowiada za większość remontów dróg, a ze względu na opinie społeczności i prognozy pogody chcieli jak najszybciej zakończyć prace na Alei IX Wieków Kielc, ponieważ opady uniemożliwiłyby dokończenie raz rozpoczętych prac. Termin remontu wybrano specjalnie, by wykorzystać mniejsze natężenie ruchu w czasie wakacji. Renata Gruszyczyńska, prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Kielcach, wyjaśnia, że optymalny materiał dla uzyskania najlepszych efektów jest dostępny z maszyn brukarskich tylko w ciągu dnia. Przy popołudniowych i weekendowych naprawach stosuje się materiał z recyklingu, ale nie zapewnia on takiej samej trwałości i nie nadaje się do miejsc o większym natężeniu ruchu.